Platani Blog

NetScaler niet RFC compliant met 302 response

15 mei 2017 om 15:18 Maik Rovers
Wanneer je met een NetScaler een transform rule toevoegd aan een HTTP vServer om verkeer te redirecten naar de HTTPS vServer, doe je dit normaal gesproken met de volgende action Expression:  "https://" + HTTP.REQ.HOSTNAME.HTTP_URL_SAFE + HTTP.REQ.URL.PATH_AND_QUERY.HTTP_URL_SAFE Response Status Code: 302 Policy Expression: HTTP.REQ.IS_VALID) Hierdoor wordt de browser omgeleid naar HTTPS (443) omdat deze een 302 melding (temporary moved) terug krijgt op HTTP. Als we een kijkje nemen in de Header ...
lees meer